การปลูกปอเทือง

Last updated: 2021-04-29  |  7594 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การปลูกปอเทือง


-เมล็ดปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crotalaria junceaปอเทืองมีขนาดลำต้นสูง 150 - 170 ซม.ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก ดอกสีเหลืองจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน สามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอน มีการระบายน้ำดี ชอบอากาศร้อนช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมในฤดูฝนควรปลูกปลายฤดูฝนเพื่อให้ปอเทืองแก่พร้อมกันในฤดูแล้ง
-วิธีการปลูก การปลูกโรยเป็นแถว ระหว่างแถว 80-100 ซม.หรือปลูกเป็นหลุมใช้ระยะปลูก 50x100 หลุมละ 1-3 ต้น
การปลูกแบบหว่าน เพื่อไถกลบ ใช้เมล็ดประมาณ 5-7 กิโลกรัมต่อไร่
การปลูกเป็นหลุม ใช้เมล็ด 2-4 กิโลกรัมต่อไร่ จะทำการถอนเพื่อจัดระยะปลูกเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์ ต้องพรวนดินกลบโคน และกำจัดวัชพืช
การใช้ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 ถึง 30 กิโลกรัมต่อไร่ อาจมีการพ่นปุ๋ยทางใบ และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในช่วงออกดอกติดฝัก เช่นปุ๋ย 10-52-17  อาจจะเพิ่มผลผลิตถึง 150-200 กิโลกรัมต่อไร่ในระยะเก็บเกี่ยว
ข้อควรระวัง หากมีฝนซึ่งมักจะตกในช่วงระหว่างฤดูหนาวกับฤดูแล้งทำให้ฝักปอเทืองขึ้นรา ดังนั้นจึงควรเก็บให้ทันอย่าให้ถูกฝน
การใช้ยา อาจมีการพ่นยา กำจัดเชื้อรา และกำจัดแมลงศัตรูพืช
-การใช้ประโยชน์เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ควรทำการไถกลบในช่วงเวลาออกดอกหรือก่อนออกดอกเล็กน้อย ที่อายุประมาณ 50 วัน ให้น้ำหนักสดประมาณ 1.5- 5 ตันต่อไร่ ให้ธาตุไนโตรเจนประมาณ 8.7 ถึง 28.9 กิโลกรัมต่อไร่
เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ อายุ 120-150 วัน ผลผลิตโดยทั่วไป 80-150 กิโลกรัมต่อไร่ หากความชื้นในดินสูงอาจใช้เวลา 150-180 วัน เปลือกของฝักจะเป็นสีเทา นำมาตากแดด 3-4 วัน กระเทาะเอาเมล็ดเก็บไว้
ใช้ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน และระบบการปลูกพืชแซม
ใช้ลำต้นของปอเทืองเป็นอุตสาหกรรมทำเยื่อกระดาษ ทำให้เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย
-ปริมาณธาตุอาหารที่ได้หลังจากไถกลบแล้ว 45 วัน ก็จะสลายตัวสมบูรณ์ หลังจากนั้นก็ปลูกพืชหลักตามได้ ปอเทืองจะมีเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจน,ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมคือ 1.98 , 0.30 และ 2.41 ตามลำดับ

สั่งซื้อปอเทือง โทร.0905416661

 

Powered by MakeWebEasy.com