-เมล็ดปอเทือง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crotalaria juncea

: ปอเทืองมีขนาดลำต้นสูง 150 - 170 ซม.ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขามาก ดอกสีเหลืองจะออกดอกเมื่ออายุประมาณ 45-50 วัน สามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ดอน มีการระบายน้ำดี ชอบอากาศร้อนช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมในฤดูฝนควรปลูกปลายฤดูฝนเพื่อให้ปอเทืองแก่พร้อมกันในฤดูแล้ง

-วิธีการปลูก 

: การปลูกโรยเป็นแถว ระหว่างแถว 80-100 ซม.หรือปลูกเป็นหลุมใช้ระยะปลูก 50x100 หลุมละ 1-3 ต้น
: การปลูกแบบหว่าน เพื่อไถกลบ ใช้เมล็ดประมาณ 5-7 กิโลกรัมต่อไร่
: การปลูกเป็นหลุม ใช้เมล็ด 2-4 กิโลกรัมต่อไร่ จะทำการถอนเพื่อจัดระยะปลูกเมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์ ต้องพรวนดินกลบโคน และกำจัดวัชพืช
: การใช้ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 ถึง 30 กิโลกรัมต่อไร่ อาจมีการพ่นปุ๋ยทางใบ และสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในช่วงออกดอกติดฝัก เช่นปุ๋ย 10-52-17  อาจจะเพิ่มผลผลิตถึง 150-200 กิโลกรัมต่อไร่ในระยะเก็บเกี่ยว

ข้อควรระวัง หากมีฝนซึ่งมักจะตกในช่วงระหว่างฤดูหนาวกับฤดูแล้งทำให้ฝักปอเทืองขึ้นรา ดังนั้นจึงควรเก็บให้ทันอย่าให้ถูกฝน การใช้ยา อาจมีการพ่นยา กำจัดเชื้อรา และกำจัดแมลงศัตรูพืช

-การใช้ประโยชน์เพื่อ

: ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ควรทำการไถกลบในช่วงเวลาออกดอกหรือก่อนออกดอกเล็กน้อย ที่อายุประมาณ 50 วัน ให้น้ำหนักสดประมาณ 1.5- 5 ตันต่อไร่ ให้ธาตุไนโตรเจนประมาณ 8.7 ถึง 28.9 กิโลกรัมต่อไร่
: ใช้เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ อายุ 120-150 วัน ผลผลิตโดยทั่วไป 80-150 กิโลกรัม/ไร่ หากความชื้นในดินสูงอาจใช้เวลา 150-180 วัน เปลือกของฝักจะเป็นสีเทา นำมาตากแดด 3-4 วัน กระเทาะเอาเมล็ดเก็บไว้
: ใช้ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน และระบบการปลูกพืชแซม
: ใช้ลำต้นของปอเทืองเป็นอุตสาหกรรมทำเยื่อกระดาษ ทำให้เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

-ปริมาณธาตุอาหาร

: หลังจากไถกลบแล้ว 45 วัน ก็จะสลายตัวสมบูรณ์ หลังจากนั้นก็ปลูกพืชหลักตามได้ ปอเทืองจะมีเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจน,ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมคือ 1.98 , 0.30 และ 2.41 ตามลำดับ

image
image

ปอเทือง 1 k.g. 40 บาท : ค่าจัดส่ง 40 บาท

80 THB ฿ 80

ปอเทือง 3 k.g. 140 บาท : ค่าจัดส่ง 90 บาท

230 THB ฿ 230

ปอเทือง 5 k.g. 190 บาท : ค่าจัดส่ง 165 บาท

355 THB ฿ 355

ปอเทือง 7 k.g. 250 บาท : ค่าจัดส่ง 180 บาท

430 THB ฿ 430

ปอเทือง 10 k.g. 300 บาท : ค่าจัดส่ง 250 บาท

550 THB ฿ 550

ปอเทือง 15 k.g. 475 บาท : ค่าจัดส่ง 350 บาท

825 THB ฿ 825

ปอเทือง 20 k.g. 600 บาท : ค่าจัดส่ง 450 บาท

1,050 THB ฿ 1,050

ปอเทือง 25 k.g. 700 บาท : ค่าจัดส่ง 450 บาท

1,150 THB ฿ 1,150
Powered by MakeWebEasy.com