โครงการ
        หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าว
     เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานได้ทำการศึกษาและวิจัยโดยการลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายดังกล่าวจึงเกิดโครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ขึ้น โดย มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ร่วมกับ ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่ ดร.องอาจ กล้าพิมาย และจับมือกับ ร้าน ส.เกษตรภัณฑ์ ในการรับซื้อและเป็นตัวแทนจำหน่ายและผลิตพันธุ์ข้าวแบรนด์ ''เกษตรสามช่า'' โดยมีการสร้างมาตรฐานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการควบคุมตรวจคุณภาพและผ่านการรับรองจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

บรรจุภัณฑ์ในแบรนด์ เมล็ดพันธุ์ข้าวตรา "บ้านศาลา" ผลิตได้ 300 ตัน/ปี
     ณ ปัจุบันได้ดำเนินงานในโครงการดังกล่าวมาเป็นเวลา 6 ปี และยังส่งเสริมให้ปลูกพืชทางเลือกใหม่ อาทิเช่น หญ้าแฝก ปอเทือง ถั่วพร้า เมล็ดหญ้ารูซี่ ฯลฯ เพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางนึงหลังฤดูนาข้าวอีกด้วย

จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

image

 

 

 

 

 

 

 


: ราคา
: นาปี - นาปรัง (พร้อมจำหน่าย 1 ก.พ. 64 ')

: ตรา บ้านศาลา, เกษตรสามช่า

 • มีใบพ. รับรองคุณภาพ
 • คุณภาพชั้นพันธุ์จำหน่าย
 • น้ำหนัก 25 ก.ก. / กระสอบ
 • - มะลิ 105
 • - กข. 15

จำหน่ายเมล็ดปอเทือง ตรา "เพลินเกษตร"

: ราคา

 •  25-100 กก. >> 30 บาท / กก
 •  200-500 กก. >> 28 บาท / กก
 •  1,000 กก. ขึ้นไปโทร. 0979989269

จำหน่ายหญ้าแฝก

image

: ราคา

*ไม่รวมค่าจัดส่ง

 • แฝกลุ่ม สายพันธุ์สงขลา3
 • ต้นล่ะ 25-45 สตางค์
 • มีจำนวน 1,000,000 ต้น
 • โทร.0979989269

จากเกษตรเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ อย่างมีแบบแผน...

image
อุปกรณ์การเกษตร
 
ในปัจจุบันเครื่องมือและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำการเกษตร เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ จำเป็นต่อการจัดการเพื่อผลผลิตของเกษตรกร เกษตรกรจึงควรวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้อุปกรณ์นั้นเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าแก่การลงทุน โดยเฉพาะ ระบบน้ำหรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพงเป็นต้น...
 

ห้องเรียน
 
การเริ่มต้นทำการเกษตร จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งเวลา เงินทุน ทรัพยากร และความรู้ เพื่อการทำการเกษตรให้ได้คุณภาพลดปัญหาการขาดทุน มาเตรียมความพร้อมกันนะครับ...
image
การจัดการดิน 
 
การปรับปรุงดินสำคัญอย่างไร...
ดินดี น้ำดี การจัดการดี 3 ปัจจัยหลักดังกล่าวนี้ เป็นข้อได้เปรียบในการทำการเกษตรของแต่ล่ะพื้นที่ โดยเฉพาะดิน วิชาการจัดการดินจึงมีความสำคัญกับเกษตรกรในปัจุบันมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงขาดผู้นำในการปฏิบัติจริง และอีกด้วยหลายๆเหตุผล สรุปสุดท้ายคือการใช้เงินซื้อปุ๋ยอินทรีย์สำเร็จรูปใช้ เกษตรกรส่วนใหญ่มองข้ามการปรับปรุงดินโดยการใช้ เมล็ดพืชตระกูลถั่ว อาทิเช่น ปอเทือง ถั่วพร้า โสนแอฟริกัน ฯลฯ ซึ่งเทียบสัดส่วนน้ำหนักปุ๋ยพืชสดที่ได้เทียบกับค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้ว คุ้มกว่าการซื้อปุ๋ยอินทรีย์สำเร็จใช้อย่างน้อย 5-10 เท่า 
Powered by MakeWebEasy.com