ดูสินค้าในตะกร้า   
  
   -หญ้าแฝก
   -เมล็ดปอเทือง
     ส่งทางบริษัท เคอรี่ 1-25 kg
   -เมล็ดพันธุ์ข้าว
     นาปี-นาปรัง
   -ถั่วพร้า
     ส่งทางบริษัท เคอรี่ 1-25 kg
   -เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
     ส่งทางบริษัท เคอรี่ 1-25 kg
   -หญ้ารูซี่
     ส่งพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา 1-20 kg
   -ยาสามัญประจำฟาร์ม
     ส่งพัสดุไปรษณีย์ธรรมดา
   -ปุ๋ยเคมีธาตุรองเสริม
     ไข่มุกมังกร
     คิวเพอร์ลิเมอร์
     แจกฮอร์โมนฟรี!!
   -สารปรับสภาพดิน
     ช.ช้างเงินล้าน
   -สินค้าอื่นๆ(รอการอัพเดท)
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 41
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,097
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 842,322
23 มกราคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
แนะนำ...

"เว็ปไซต์ดี มีประโยชน์"


-เกษตรไทยไอดอล


-รมพัฒนาที่ดิน
  หญ้าแฝก
การปลูกหญ้าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม 7135 คน
 
หญ้าแฝก
 

-หญ้าแฝก ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysopogon zizanioides 
 • เป็นพืชที่มีระบบรากลึกและแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นพืชที่มีอายุได้หลายปี ขึ้นเป็นกอแน่น มีใบเป็นรูปขอบขนานแคบปลายขอบแหลม ยาว 35-80 ซม.มีส่วนกว้าง 5-9 มม. สามารถขยายพันธุ์ที่ได้ผลรวดเร็ว โดยการแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน ในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและรากออกในส่วนของก้านช่อดอกได้ เมื่อหญ้าแฝกโน้มลงดินทำให้มีการเจริญเติบโตเป็นกอหญ้าแฝกใหม่ได้ หญ้าแฝกมีอยู่ 2 สายพันธุ์คือ
  • หญ้าแฝกดอน ได้แก่ พันธุ์ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร 1 นครสวรรค์และเลย
  • หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ พันธุ์สุราษฎร์ธานี กำแพงเพชร 2 ศรีลังกา สงขลา 3 และพระราชทาน ฯลฯ
  • หญ้าแฝกหอม มีรากที่มีกลิ่นหอม, ใบยาวตั้งตรง, สูงประมาณ 150-200 เซนติเมตร
 • หญ้าแฝกเป็นพืชที่เจริญเป็นกอ สามารถพบได้ในสภาพธรรมชาติทุกภาคของประเทศ บางแห่งเจริญอยู่อย่างหนาแน่น บางแห่งกระจายอยู่ทั่วไป แต่จากการสำรวจและเก็บตัวอย่างต้นหญ้าแฝก ยังไม่พบว่า บริเวณใดมีลักษณะของการเจริญเหมือนหญ้าที่เป็นวัชพืชโดยทั่วไป
    ด้วยเหตุนี้ การนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูทรัพยากรดิน และรักษาสภาพแวดล้อม จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่เป็นวัชพืชในพื้นที่ สำหรับหญ้าแฝกเป็นพืชที่เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลางของกอประมาณ 30-40 เซนติเมตร ความสูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบหญ้าแฝกมีลักษณะแคบประมาณ 0.6-1.0 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 50-75 เซนติเมตร การเจริญเติบโตในแนวดิ่งมากกว่าแนวข้าง มีระบบรากยาวหยั่งลึก 1.5-3.0 เมตร แต่แผ่ขยายด้านข้างเพียง 50-60 เซนติเมตร สามารถเก็บกักน้ำและความชื้นได้ดี

-
ลักษณะเด่นของหญ้าแฝก
 • หญ้าแฝกมีลักษณะเด่นอยู่หลายประการที่ช่วย การฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการรักษาสภาพแวดล้อม จากข้อมูลการวิจัยในด้านต่าง ๆ สรุปผลได้ว่า หญ้าแฝกมีลักษณะเด่น ดังนี้
1.มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่น ไม่แผ่ขยายด้านข้าง
2.มีการแตกหน่อและใบใหม่ ไม่ต้องดูแลมาก
3.หญ้าแฝกมีข้อที่ลำต้นถี่ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี
4.ส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ทำให้ควบคุมการแพร่ขยายได้
5.มีใบยาว ตัดและแตกใหม่ง่าย แข็งแรง และทนต่อการย่อยสลาย
6.ระบบรากยาว สานกันแน่น และช่วยอุ้มน้ำ
7.บริเวณรากเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์
8.ปรับตัวกับสภาพต่าง ๆ ได้ดี ทนทานต่อโรคพืชทั่วไป
9.ส่วนที่เจริญต่ำกว่าผิวดิน ช่วยให้อยู่รอดได้ดี

-การฟื้นฟูทรัพยากรดิน
 • การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชัน แต่จากผลของการศึกษาวิจัยพบว่า หญ้าแฝกยังมีลักษณะในด้านการฟื้นฟูทรัพยากรดินด้วย ซึ่งช่วยให้ดินมีศักยภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่
1.การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ 
 • เนื่องจากระบบรากของหญ้าแฝกค่อนข้างมาก และหนาแน่น มีมวลชีวภาพสูง และเจริญแทรกลงไปในดิน ด้วยลักษณะดังกล่าว จึงเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน เมื่อรากบางส่วนตายไป สำหรับส่วนของใบพบว่า หญ้าแฝกเจริญได้ค่อนข้างเร็ว มวลชีวภาพสูง ดังนั้นการตัดใบคลุมดิน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และยังช่วยเร่งการแตกหน่อของหญ้าแฝกด้วย
2.การเพิ่มปริมาณความชื้นในดิน 
 • ในระบบที่มีการปลูกหญ้าแฝกจะพบว่า ดินเก็บความชื้นได้ยาวนานกว่า เนื่องจากส่วนของรากหญ้าแฝกที่ประสานกันเป็นร่างแห จะช่วยดูดยึดน้ำไว้ในดิน ซึ่งเห็นได้จากไม้ผล หรือพืชไร่ที่เจริญใกล้แถวหญ้าแฝก จะมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าพืชที่ไม่ได้ปลูกใกล้หญ้าแฝก ปัจจัยหนึ่งคือ ระดับความชื้นในดินมีมาก และยาวนานกว่า
3.การเพิ่มอัตราการระบายน้ำและอากาศ 
 • ระบบรากของหญ้าแฝกที่แพร่กระจาย มีส่วนช่วยให้ดินมีการระบายน้ำ และอากาศได้ดีมากขึ้นกว่าการไม่มีรากหญ้าแฝก
4.การเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน
 • บริเวณรากหญ้าแฝกพบว่า มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่มากมายหลายชนิด ส่วนใหญ่มีผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในดิน ช่วยดูดธาตุอาหารจากดิน และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรของเชื้อจุลินทรีย์ในบริเวณราก ลักษณะดังกล่าวส่งผลดีต่อการเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในดิน
    จากปัจจัยดังกล่าว การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม หรือพื้นที่ดินมีปัญหา จึงมีส่วนช่วยฟื้นฟู และปรับปรุงดินมห้มีสภาพดีขึ้น เนื่องจากผลของอินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย์บริเวณรากหญ้าแฝก รวมทั้งการมีความชื้นที่ยาวนานขึ้น สภาพดินจึงมีการพัฒนา และความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

-
การรักษาสภาพแวดล้อม
 • หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากหนาแน่นจำนวน มาก และเจริญในแนวลึกมากกว่าด้านข้าง ประกอบกับหญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ในสภาพที่มีโลหะหนัก ลักษณะดังกล่าว จึงมีการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อใช้บำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และดูดซับโลหะหนักจากดิน สำหรับวิธีการที่นำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาสภาพแวดล้อม ได้แก่
1.การปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อบำบัดน้ำทิ้ง เพื่อให้หญ้าแฝกช่วยดูดโลหะหนักบางชนิด
2.การปลูกหญ้าแฝกในดินเพื่อดูดโลหะหนักจากดิน
3.การปลูกหญ้าแฝก แล้วให้น้ำทิ้งไหลผ่านในอัตราการไหลที่เหมาะสม
    
​     อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังมีนักวิจัยดำเนินการ เพื่อศึกษาวิจัยการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาสภาพแวดล้อม และบำบัดน้ำทิ้งในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
   
 
ความสามารถของหญ้าแฝกที่ทน ต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
สภาพต่าง ๆ
ระดับที่หญ้าแฝกเจริญได
ระดับที่ถือว่าปนเปื้อนในดิน
PH ของดิน
3.3
-
อลูมิเนียม (%)
68 (ที่ pH 3.8)
-
แมงกานีส (ppm)
578 (ที่ pH 9.5)
-
ปริมาณเกลือ (%)
33 (ที่ pH 9.5)
-
ความเค็ม (ds/m)
17.5
-
อาร์เซนิก (ppm)
100-250
50
แคดเมียม (ppm)
10-20
3
โครเมียม (ppm)
200-600
50
ทองแดง (ppm)
50-100
60
นิเกิล (ppm)
50-100
60

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมพัฒนาที่ดิน, 2541 ความรู้เรื่องหญ้าแฝก

 
 
-จำหน่าย+รับปลูก หญ้าแฝก (สินค้ามีตลอดปีมากกว่า 2 ล้านต้น/ปี)
ราคาหน้าร้าน : ต้นล่ะ 50 สตางค์
     >    500 ต้น ​: 45 สตางค์
     > 1,000 ต้น ​: 40 สตางค์
     > 5,0
00 ต้น ​: โทร. 081-9764133
หญ้าแฝก
- หญ้าแฝก..ให้อะไรมากว่าที่คุณคิด
- การปลูกหญ้าแฝก
- ประโยชน์ของหญ้าแฝก
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
clb0105

canada goose jackets


salvatore ferragamo outlet


hermes bag


michael kors outlet store


moncler jackets


coach outlet online


burberry outlet


cheap oakley sunglasses


uggs outlet


ugg boots


coach outlet online


polo ralph lauren outlet


supreme clothing


oakley sunglasses for women


coach outlet online


moncler


canada goose jackets


fitflop sandals


canada goose sale


north face jackets


canada goose outlet


cheap jordan shoes


moncler sale


mbt


canada goose jackets uk


valentino outlet


adidas superstars


coach outlet store online


ugg canada


pandora charms sale clearance


michael kors outlet store


christian louboutin shoes


coach outlet store online


coach outlet online


longchamp outlet


canada goose outlet store


adidas outlet store


canada goose jackets


canada goose outlet


nfl jerseys


pandora jewelry outlet


nfl jerseys


michael kors bags


coach factory outlet online


burberry handbags


ugg boots outlet


michael kors outlet clearance


kate spade outlet


hermes bags


ray bans


cheap ugg boots


ugg boots


louboutin shoes


adidas outlet store


coach factory outlet


supreme shirts


pandora charms outlet


michael kors handbags outlet


uggs outlet


adidas outlet online


adidas yeezy


michael kors outlet online


coach outlet online


uggs clearance


pandora uk


moncler uk


mlb jerseys cheap


moncler outlet online


adidas yeezy


supreme uk


christian louboutin shoes


ray ban sunglasses discount


kate spade outlet


oakley sunglasses outlet


cheap air jordans


cheap oakley sunglasses


nike outlet


yeezy shoes


fred perry polo shirts


canada goose sale


canada goose jackets


coach purses


ralph lauren outlet online


air max shoes


canada goose


jordans


cheap nfl jerseys wholesale


coach factory outlet online


louis vuitton outlet online


coach factory outlet online


mlb jerseys


canada goose coats


uggs outlet


louis vuitton outlet online


ralph lauren sale


yeezy boost


adidas nmd runner


pandora charms sale clearance


coach outlet online


louis vuitton factory outlet


moncler jacket


coach factorty outlet online


yeezy boost 350


polo ralph lauren outlet online


louis vuitton handbags


ugg outlet store


michael kors outlet clearance


cheap jordan shoes


coach outlet online


cheap jordan shoes


moncler pas cher


canada goose


ugg boots


coach outlet online


canada goose jackets


philipp plein outlet


cheap air jordans


pandora charms sale


retro 11


canada goose jackets


ralph lauren


moncler sale


coach outlet online


uggs


ray ban sunglasses discount


michael kors


air jordans


ugg outlet store


kate spade outlet online


canada goose coats


ugg outlet online


the north face outlet


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


uggs outlet


ugg boots


pandora jewelry


coach outlet canada


oakley sunglasses outlet


oakley sunglasses outlet


ugg boots outlet


longchamps


coach outlet online


ralph lauren outlet online


canada goose


ugg boots


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


louboutin outlet


michael kors outlet canada


nike outlet store


air jordan shoes


polo ralph lauren


adidas superstar shoes


moncler jackets


ralph lauren uk


ugg boots


adidas outlet online


pandora charms outlet


canada goose jackets


polo outlet online


coach outlet store


north face outlet


pandora uk


coach outlet online


coach factory outlet online


cheap ugg boots


michael kors outlet store


pandora jewelry store


uggs outlet


ugg boots women


ralph lauren outlet online


mulberry


nike shoes


kate spade outlet online


michael kors outlet online


adidas sneakers


moncler outlet online


ray ban glasses


ray ban sunglasses outlet


ralph lauren


coach outlet online


coach factory outlet online


fitflops sale clearance


longchamp bags


ralph lauren outlet online


the north face outlet


christian louboutin shoes


michael kors outlet online


hermes bags


canada goose outlet online


coach outlet store


pandora sale clearance


coach factory outlet


uggs outlet


yeezy shoes


ralph lauren outlet online


burberry outlet online


polo ralph lauren outlet


yeezy boost 350


north face sale


oakley sunglasses outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


nike zoom


polo ralph lauren outlet


adidas nmd r1


cheap uggs


fitflops sale


michael kors


adidas yeezy shoes


ferragamo outlet


moncler outlet online


polo ralph lauren outlet


mbt shoes sale


canada goose jackets


air max


coach handbags outlet


red bottoms


pandora jewelry


michael kors outlet clearance


ray ban sunglasses sale


ugg outlet online


ralph lauren uk


canada goose coats


coach outlet store online


cheap oakley sunglasses


hermens


burberry handbags


pandora jewelry


nike outlet online


nike outlet store online


ugg boots


kate spade handbags


nike sneakers


ugg


ralph lauren outlet


michael kors bags


michael kors outlet clearance


ralph lauren


adidas store


cheap jordans for sale


red bottom heels


gucci outlet online


coach outlet online


air max


coach factory outlet online


ugg outlet


nike air max 97


kate spade handbags


ugg outlet


ugg boots outlet


north face jackets


ugg outlet store


ugg outlet


coach outlet online


mulberry outlet uk


air jordan retro


michael kors


pandora charms sale clearance


yeezy shoes


harden vol 1


coach factory outlet


pandora outlet


discount oakley sunglasses


fred perry shirts


ugg sale


cheap oakley sunglasses


ralph lauren uk


canada goose outlet


michael kors outlet online


nike shoes


red bottom


canada goose outlet


canada goose jackets


cheap jordan shoes


pandora charms sale clearance


timberland outlet


mulberry handbags


coach factory outlet


ray ban sunglasses outlet


cheap jordans free shipping


longchamp bags


canada goose jackets


kate spade outlet online


timberland boots


coach factory outlet online


uggs outlet


canada goose sale


canada goose jackets


adidas nmd r1


coach outlet online


adidas yeezy boost


longchamp sale


coach factory outlet online


tory burch outlet online


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


canada goose outlet


ralph lauren sale


pandora charms sale


ralph lauren outlet online


coach outlet online


adidas outlet


adidas shoes


yeezy boost 350


canada goose jacket


cheap nike shoes


canada goose jackets


the north face jackets


fitflops sale


michael kors outlet store


canada goose jackets


pandora charms


canada goose coats


ralph lauren outlet online


louis vuitton outlet


birkin handbags


pandora jewelry outlet


adidas nmd r1


burberry outlet online


nike air max 97


louis vuitton factory outlet


moncler coats


louboutin outlet


cheap ugg boots


ugg boots


cheap jordan shoes


michael kors outlet store


canada goose jackets


michael kors outlet online


jordan shoes for sale


nike outlet online


polo ralph lauren outlet online


adidas yeezy boost


coach factorty outlet online


michael kors outlet store


the north face outlet


coach factory outlet online


ferragamo shoes


moncler uk


nike outlet store


ugg outlet online


caterpillar boots


michael kors outlet store


canada goose jackets


canada goose sale


canada goose jackets


cheap ugg boots


coach outlet store online clearance


uggs outlet


coach outlet online


pandora charms outlet


hermes handbags


burberry handbags


coach factory outlet


canada goose coats


pandora charms


nike sneakers


canada goose outlet


adidas nmd runner


coach outlet


timberland outlet store


canada goose jackets


nmd adidas


adidas yeezy boost


michael kors outlet store


michael kors handbags


ugg outlet store


ugg boots


michael kors outlet online


coach factory outlet online


uggs outlet


hermes outlet


adidas ultra boost


tory burch shoes


pandora jewelry


coach factory outlet online


uggs outlet


kate spade handbags


moncler outlet online


fitflop sandals


supreme shirts


longchamp outlet store


ugg boots


pandora charms outlet


adidas campus shoes


mulberry uk


coach outlet canada


tory burch outlet online


ugg boots sale


mlb jerseys


ralph lauren outlet online


north face outlet


timberland outlet


canada goose jackets


nike air max 2018


pandora outlet


ugg outlet


ralph lauren


coach outlet online


cheap ray ban sunglasses


adidas


ugg boots


uggs outlet


cheap jordans


polo ralph lauren outlet


uggs outlet


kate spade handbags


uggs on sale


polo ralph lauren


moncler coats


adidas yeezy boost 350


uggs clearance


ugg canada


michael kors outlet


louis vuitton outlet store


discount ray ban sunglasses


canada goose sale


nfl jerseys


uggs on sale


birkenstock shoes


canada goose parka


christian louboutin sale


louis vuitton factory outlet


polo ralph lauren outlet online


philipp plein


coach outlet online


yeezy boost 350


michael kors outlet canada


michael kors


valentino


birkenstock outlet


bottes ugg


nike air max 2018


kate spade outlet online


adidas nmd r1


michael kors outlet clearance


ugg boots


cheap ray ban sunglasses


polo ralph lauren outlet online


moncler jackets


polo ralph lauren outlet online


canada goose coats


ralph lauren uk


fitflop shoes


columbia sportswear outlet


cheap air jordans


uggs outlet


canada goose


mbt


coach outlet online


michael kors


burberry outlet online


cheap nfl jerseys wholesale


moncler coats


coach outlet store


canada goose outlet online


pandora charms


gucci outlet


ugg outlet


clb0105

ชื่อ : clibin009   E-mail : clibin009@gmail.com    วันที่ : 5 มกราคม 2561 10:24 น.
IP : 45.120.201.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

www.phimaiproduct.com
จดทะเบียนพานิชย์ในนาม ร้าน ส.เกษตรภัณฑ์ ถูกต้องตามกฏหมาย
Engine by MAKEWEBEASY